top of page
OVER DE MOLARES

De toepassing van de MOLARES® is een verbetering in de voorbereiding op het vergistingsproces. Deze is ontworpen binnen de BELO GROEP en wordt alweer enige jaren met succes toegepast bij het voorbewerken van co-producten. Optimalisatie van het rendement gaat inmiddels een steeds grotere rol spelen bij co-vergisters. De prijs van co producten is gaandeweg substantieel gestegen.

De benaming MOLARES® verwijst naar het Latijnse woord molar, welke betekent (maal)kies.Bij toepassing wordt het product dus voorbewerkt (gekauwd). In een doorlopend proces wordt de aangevoerde biomassa bewerkt. Door middel van roterende, scharnierende klepels wordt het product fysiek gebroken en wordt de celstructuur vernietigd. De bewerkte biomassastroom is beter mengbaar en er ontstaan niet langer drijflagen in de vergister. Bovendien wordt het gemakkelijk vergistbare cellulose beter toegankelijk gemaakt tussen de moeilijk vergistbare lignine.Dit resulteert in een hogere biogasopbrengst en kortere verblijftijden.

De MOLARES® wordt niet alleen toegepast in nieuwe projecten. Door de geringe afmetingen kan deze meestal ook eenvoudig in bestaande systemen worden toegepast.Het ontbreken van filters, zeven etcetera en een laag energie verbruik zijn aspecten die leidend waren bij het ontwerpen van de MOLARES®. Door de robuuste uitvoering is deze biomassa bewerker onderhoudsvriendelijk en bedrijfszeker.

ACRRES – Wageningen UR in Lelystad is in 2016 een proef gestart met co-producten en bermgras waarvan de eindconclusie inmiddels gepubliceerd is. Deze proef bestond uit twee delen. Tijdens de eerste proefperiode werd het bestaande rantsoen gevoerd met MOLARES®. Bij de tweede periode een gelijk rantsoen voeren zonder toepassing van de MOLARES®. Hieruit blijkt dat bij toepassing van de MOLARES® nauwelijks drijflagen in de vergister ontstaan. Daarmee worden verstoringen in het voortraject aantoonbaar verminderd. Van de ingrediënten die in het bestaande rantsoen zitten zijn de biogasopbrengsten bekend.De gasopbrengst ligt bij toepassing van de MOLARES® duidelijk hoger dan zonder toepassing van deze. Het rendement ligt tot 20% hoger. Uiteraard stijgen de energie kosten bij toepassing van de MOLARES®, deze zijn echter gering.

 

Samenvattend zijn de volgende voordelen van toepassing MOLARES®:

-Betere menging van drijfmest en co producten

-Proces gaat sneller, verblijftijd in vergister is aanzienlijk korter

-Rendement verbetering uit de biomassa tot 20%

Technische gegevens Molares® Biomassa verkleiner

Capaciteit:                       ca. 6 tot 8 ton per uur
Lengte x breedte x hoogte:  1200 x1600 x 1000 mm
Gewicht (zonder invoer):     1000 kg
Opgenomen vermogen:      ca / 3 kw / ton
Afmeting invoer / uitvoer:    situatie afhankelijk
Materiaal slijtdelen:            Dilidur 400 / hardox
Materiaal klepels:              gehard gietstaal
Materiaal overig:               RVS 316
Bevestigingsmiddelen:        verzinkt
Coating / conservering:     verzinkt-primer-topcoat

Definitieve rapport WUR
Over Molares
De werking van de MOLARES®
Nederlands
English
Deutsch

In dit filmpje wordt de werking van de MOLARES® uitgelegd en is te zien hoe en de maker en de gebruiker vertellen over het succes van dit product. Het is Nederlands gesproken maar u kunt ook kiezen voor een Engels of Duitse ondertiteling.
 

Werking van de Molares
Bio-energie – Techniek – Vergisting

Door vergisting kunnen we energie winnen uit biomassastromen (meestal natte stromen). Vergistingsinstallaties zetten de biomassa om in biogas. Daar kan een warmtekrachtkoppeling (WKK) elektriciteit en warmte van maken.
• Een bedrijf met een vergistingsinstallatie gebruikt de opgewekte elektriciteit zelf of verkoopt deze aan een energiebedrijf.
• Biogas kan ook opgewaardeerd worden tot Groen Gas voor het aardgasnetwerk. Dat heeft de voorkeur, omdat het rendement meestal hoger is dan bij WKK-toepassing. Bovendien is Groen Gas ook toepasbaar als transportbrandstof.

Techniek
De meeste vergistingsinstallaties werken met natte stromen, maar vergisting van (bijna) droge stromen is ook mogelijk. Manieren van vergisten zijn:

• Monovergisting Een enkele reststroom (uit de industrie, rioolslib, gft, mest of maïs)
• Co-vergisting meerdere stromen tegelijk (meestal mest en co-producten).

De meest toegepaste vormen in Nederland zijn:
• Co-vergisting van mest met andere restproducten uit de landbouw
• Monovergisting van slib bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over de ontwikkelingen op het gebied van vergistingsinstallaties. Biogas Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije (ofwel anaerobe) omgeving biogas produceren uit organisch materiaal, bijvoorbeeld mest of organische reststromen.

Biogas bestaat uit:
• 60-65% methaan (CH4)
• 33-38% koolstofdioxide (CO2)
• waterstofsulfide (H2S)
• ammoniak (NH3)

 

 

 

 

 

Motor, turbine of WKK:
Door vergisting van organisch materiaal ontstaat biogas. Dit biogas kan worden verbrand in een gasmotor of gasturbine om elektriciteit op te wekken. Een WKK-motor of -turbine benut daarnaast ook de warmte en heeft dus een veel hoger rendement.

Groen Gas opgewerkt:
Gas kan worden ingevoerd in het aardgasnet. Opgewerkt gas wordt ook wel Groen Gas genoemd.

Digestaat:
Het uitgegiste materiaal dat overblijft na vergisting heet digestaat, en is een afvalstroom. Het krijgt een toegevoegde waarde als meststof wanneer het voldoet aan de Meststoffenwet. Het kan dan op het land worden uitgereden, of worden verhandeld als meststof (eventueel verwerkt tot geconcentreerd product). Door het vergistingproces komen organisch gebonden nutriënten vrij zoals stikstof en fosfor. Planten nemen deze nutriënten beter op uit digestaat dan uit gewone meststoffen. De bemestende waarde van digestaat is dus hoger. Bij vergisting van organische reststoffen en mest worden pathogenen en onkruidzaden gedeeltelijk of zelfs volledig vernietigd.

Marktaspecten:
Nederland is een agrarisch land, dus er is voldoende mest uit landbouw beschikbaar. Daarnaast produceert de industrie bruikbare reststromen. Vergisting is dan ook een veel voorkomende omzettingsmethode. Er staan in Nederland circa 120 vergistingsinstallaties.

Gegevens Molares

NEEM CONTACT MET ONS OP

VOOR VRAGEN BEL OF mail ONS
ONS adres

BELO GROEP

Van Rietlaan 3

3461 HW Linschoten, Nederland

info@belogroep.nl

Vul het onderstaande formulier in zodat wij gericht contact met u kunnen opnemen.

Bericht ontvangen!

bottom of page